Obsah

Stránka

  • 1

 

Radnice r. 2003

Radnice r. 2003

 

Panna Marie ve výklenku kaple

Panna Marie ve výklenku kaple

Oltář kaple v B.M.

Oltář kaple v B.M.

 

 

 

Starostové s prapory na hodové mši

Starostové s prapory na hodové mši

Mše na hody

Mše na hody

Kostel Bohdalice

Kostel Bohdalice

Kostel v Bohdalicích zasvěcený Sv.Marii

Kostel v Bohdalicích zasvěcený Sv.Marii


Stránka

  • 1