Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst , které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.
 

  • Okolí 1

    Chráněná krajinná oblast Větrníky

větrníky

  • Okolí 2

     Rybník, tůň a mokřad Bařisko

rybník

 

  • Okolí 3

      Pozdně barokní boží muka na kopci u Málkovic, v r. 2003 byla opravena a p. Miloš Sláma z Polničky technikou sgrafit na nich vyobrazil 4 světce: - Svatého Václava (první svěcení po opravě na Sv. Václava), Svatou Marii (které je zasvěcen kostel v Bohdalicích), Svatého Jana Nepomuckého (patrona hasičů), a protože se dříve Málkovice jmenovaly Německé - Svatého Izidora (patrona zemědělců).
Boží mukaBoží muka

 

  • Okolí 4         

    Zvonice na návsi

     návesní zvonice

 

  • Okolí 5
    Svatý kříž (oprava r. 2004)

                                                     Svatý kříž

       Svatý kříž u obecního úřadu (oprava r.2008 MgA. Bohdan Jeřábek)
                  Svatý kříž


                .