Obsah

Současnost obce

       Obec se nachází v nadmořské výšce 279 m, katastr má výměru 483 ha.
                              Zeměpisná šířka 49°11’18" ,  zeměpisná délka  17°0‘30"
  K 1.1.2018 má obec 250 obyvatel (ø věk je 41,81 roků).

z Větrníků

  Občanská vybavenost

Potraviny   - Kýr František     Bohaté Málkovice č.80
                                             otevírací doba:  pondělí - sobota  od 7.30 do 9.00 hod

Kiosek na koupališti -     provoz dle pronájmu

Kulturní dům - možnost pronájmu hodpody a sálu

ZEMO spol. s r.o., Bohaté Málkovice 114, 685 01  Bučovice 
               zemo.bm@tiscali.cz   tel.  517 358 826
                                             

Autoopravna "AUTO HEZO" - majitel: Oldřich a Zdeněk Hégrovi, Bohaté Málkovice č.6
                                               provozní doba pondělí - pátek 7.00- 18.00 hod

Nehtové studio MARTINA - modeláž nehtů, tel. 737 568 753
                                          Russwurmová Martina, Bohaté Málkovice č. 23

 

PÁLENICE KOZLANY  te. 517 358 652 (723 525 567)

Kontakty a ordinační hodiny lékařů

Lékařská služba PP a pohotovostní v JMK r.2017

Dopravní dostupnost - Jízdní řád - IDS linka 156