Obsah

Včelařství
 
První zmínka v obecní kronice je z roku 1929, kdy v obci bylo 5 včelařů, kteří měli 28 včelstev. Cena medu byla za 1 kg 20 Kč. Že nebylo jednoduché už i v této době včelařit dokazuje zápis z obecní kroniky: „Racionalizací polního hospodářství, řepařstvím a že není blízko lesů, není tomuto důležitému odvětví hospodářskému prospíváno a je možno jen při malém počtu včelstev prováděti. Poněvadž velmi významná je otázka plemene včelího, jsou staré způsoby včelaření velmi na úkor zdaru.
1933 – Přílišné sucho, velice špatná sklizeň medu, i když přibylo hodně včelstev, snůška byla jen 7 dní v červnu, kdy kvetla esparseta.
1934 – 5 včelařů v obci, včelstev opět nepatrný přírůstek, opět velmi suchý rok, sklizeň medu nepatrná. V červenci je takové sucho, že lipový květ opadává.
1982 Podaří se zachránit včely?
Na okrese Vyškov a obci Kučerov se vyskytlo nebezpečné onemocnění včel – varoáza. Že se tato nemoc dala zjistit bylo výsledkem prováděného opatření – povinného odběru měli od všech včelstev. ONV Vyškov vzhledem k výskytu této nebezpečné nákazy a za účelem jejího tlumení vyhlašuje prvé a druhé ochranné pásmo. Prvé ochranné pásmo je v okruhu 5 km od ohniska výskytu a majitelé včel jsou povinní všechny včely utratit do 4.4.1982. V druhém ochranném pásmu jsou všichni včelaři povinní okamžitě vložit podložky do úlů a do 13.4.1982 předložit vzorky měli k vyšetření Zakazuje se jakýkoliv přesun včel včetně kočování.
2000 – Oproti minulým rokům sice počet včelstev poklesl (což je způsobeno věkem – včelaři většinou starší, cenou cukru na krmení včel – za l kg krystalu 20 Kč a na zimu se krmí jedno včelstvo až 15 kg cukru a v neposlední řadě varoázou, kvůli které každý rok přes zimu hodně včel uhyne, i když se na podzim včely léčí – fumigují).

Přes toto všechno je v obci 35 včelstev – Hégr Oldřich - 9 včelstev, Hrubý Milan – 15 včelstev, Travěnec Jaroslav – 6 včelstev, Malena Jiří – 3 včelstva, ing. Horák Ladislav 2 včelstva. V současné době je jednatelem svazu včelařů v naší obci pan Hrubý Milan.

 Velkou zásluhu o včelařství v naší vesnici má pan Hégr Oldřich, který byl dlouholetým jednatelem svazu včelařů v naší obci a této činnosti věnoval a věnuje hodně svého volného času.

Hégr


 
 V roce 2009 se na našem okrese objevila ještě horší nemoc než varoáza a to mor včelího plodu. Málkovským včelařům bylo zakázáno jakékoliv přemisťování včelstev, i když se u nás mor včelího plodu nevyskytl, ale Bohaté Málkovice byly v ochranném pásmu. V roce 2010 je v Málkovicích 36 včelstev a včelaří tito občané: Hégr Oldřich č.6, Horáková Jarmila č.92, Hrubý Milan č.95, Malena Jiří č.35, Svoboda Jaroslav č.10, Šoupal Josef č.8 a Travěnec Jaroslav č. 33. V naší obci není les, takže včelaři jsou velmi rádi, když společnost ZEMO vysévá řepku, hořčici a slunečnici, protože jinak by nebyla žádná snůška.

V roce 2018 včelaří: Hégr Oldřich, Hrubý Milan, Malena Jiří a Svoboda Jaroslav.
Počet včelstev na obci je 23.