Obsah

Ceník pronájmu prostor kulturního domu v Bohatých Málkovicích

Soukromé využití (oslavy aj.)                            

Sál kulturního domu (včetně hospody,kuchyňky, soc.zařízení)*

- místní občané a místní spolky a organizace              1.000 Kč/1 den

- ostatní                                                                         2.000 Kč/1 den

Hospoda kulturního domu (včetně kuchyňky, soc.zařízení)

- místní občané                                                              500 Kč/1 den

- ostatní                                                                       1.000 Kč/1 den

Cena zahrnuje pronajaté prostory včetně příslušenství, spotřebu elektrické energie, vodné, likvidaci běžného odpadu.

Bezplatně se budou prostory KD poskytovat pro místní složky a organizace v případě pořádání akce pro veřejnost a pro schůzovou činnost zájmových sdružení a spolků sdružujících občany obce.

Provozní řád Kulturního domu Málek

Omezit výpis akcí na


Nebyly nalezeny žádné záznamy