Obsah

Formuláře:

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o osvobození poplatku za komunální odpad

Žádost o povolení kácení

Dostupné služby v sídle úřadu (potřebné doklady):

  • Přihlášení k trvalému pobytu (doklad o prokázání totožnosti, 50 Kč)
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (Návrh na zrušení TP, 100 Kč/osoba)
  • Ukončení trvalého pobytu na území ČR (Prohlášení o ukončení TP, 100 Kč)
  • Ověřování podpisu (OP) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
  • Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče (OP nebo ŘP)
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů (OP)
  • Žádost o výpis z katastru nemovitostí
  • Žádost o výpis z obchodního rejstříku
  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Konverze dokumentů