Obsah

Formuláře:


Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad a stočné

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o povolení kácení

Dostupné služby v sídle úřadu (potřebné doklady):

  • Přihlášení k trvalému pobytu (platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví -výpis z LV)
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • Ověřování podpisu (OP) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
  • Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče (OP nebo ŘP)
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů (OP)
  • Žádost o výpis z katastru nemovitostí
  • Žádost o výpis z obchodního rejstříku
  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Konverze dokumentů