Obsah

Návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu  obce.
Současně však doporučujeme:

  • řešení životních situací na portálu veřejné správy zde...

 

Sociálně-právní ochrana dětí – SPOD
Orgán sociálně právní ochrany dětí - OSPOD

Pracovník SPOD, na kterého je možné se obrátit: starostka - Mgr. Marie Hrubá

Úřední hodiny:  úterý a čtvrtek v době od 16,00 do 18,00 hodin

Telefonní kontakt: 517 358 823, mobilní  728 625 619

Odkazy na OSPOD Městský úřad Bučovice:

Odkaz na OSPOD: http://www.bucovice.cz/odbor-socialnich-veci/os-1016/p1=1665

Oznamovací povinnost §7 zákona SPOD:

  • Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče
  • Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně –právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v § 6 b) až h)
  • Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně života a dalších svých práv. Orgány jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc - § 8 zákona o SPOD

Odkaz na stránky JMK – adresář sociálních služeb:

                                 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39397&TypeID=12