Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy

 • staroska obce:   Mgr. Marie Hrubá 
 • místostatosta:   Zdeněk Hégr
 • účetní: Eva Pláňavská
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Hana Konečná,
  Telefon: 517 324 428
  E-mail: poverenec@bucovice.cz

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v listopadu roku 2018:
Seznam zastupitelů:

 • Hrubá Marie, Mgr.
 • Hégr Zdeněk
 • Čermák Stanislav
 • Kozílek Petr
 • Maňhal Miroslav
 • Russwurmová Martina
 • Stupka Bohumil

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor - Kozílek, Maňhal, Stupková 

Kontrolní výbor - Čermák, Russwurmová, Stupka

Komise pro projednávání přestupků - přenesená působnost svěřena MěÚ Bučovice