Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy

 • staroska obce:   Mgr. Marie Hrubá 
 • místostatosta:   Zdeněk Hégr
 • účetní: Eva Pláňavská
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Hana Konečná,
  Telefon: 517 324 428
  E-mail: poverenec@bucovice.cz

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v listopadu roku 2014:
Seznam zastupitelů:

 • Hrubá Marie, Mgr.
 • Hégr Zdeněk
 • Břoušková Eliška, 
 • Křivánková Eliška, Ing., od 11.5.2017 náhradník Rybnikář Jan
 • Čermák Stanislav
 • Kozílková Markéta
 • Stupka Bohumil

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor - Kozílková, Fojtová, Žáčková

Kontrolní výbor - Čermák, Russwurmová, Stupka

Komise pro projednávání přestupků - přenesená působnost svěřena MěÚ Bučovice