Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy

  • staroska obce:   Mgr. Marie Hrubá 
  • místostatosta:   Zdeněk Hégr
  • účetní: Eva Pláňavská

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v listopadu roku 2014:
Seznam zastupitelů:

  • Hrubá Marie, Mgr.
  • Hégr Zdeněk
  • Břoušková Eliška, 
  • Křivánková Eliška, Ing., od 11.5.2017 náhradník Rybnikář Jan
  • Čermák Stanislav
  • Kozílková Markéta
  • Stupka Bohumil

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor - Kozílková, Fojtová, Žáčková

Kontrolní výbor - Čermák, Russwurmová, Stupka

Komise pro projednávání přestupků - přenesená působnost svěřena MěÚ Bučovice