Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...

 

Přestupky - obec Bohaté Málkovice má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků s Městem Bučovice - na Městský úřad Bučovice v souladu s ust. 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, přenáší výkon příslušnosti k projednávání přestupků a k  vykonávání přenesené působnosti v rozsahu podle ust. § 60 odst. 2 a podle zvláštních právních předpisů ve správním obvodu obce Bohaté Málkovice.