Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • Telefonicky

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde...

 

Přestupky - obec Bohaté Málkovice má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků s Městem Bučovice