Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 16624731/0100
  • bankovní spojení: Komerční banka ve Vyškově

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Místní poplatky

Úřad obce informuje o výši místních poplatků pro  rok 2020 ve správním obvodu obce

  • poplatek za odpad   400 Kč/1 poplatník, 400 Kč/rekreační objekt
  • poplatek ze psů          50 Kč, každý další pes 75 Kč
  • stočné                        200 Kč/1 poplatník, 200 Kč/1 rekreační objekt