Obsah

     Rozpočet na r. 2017

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

 

     

 Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019

 Schválený závěrečný účet roku 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

   

 Rozpočet na r. 2016