Obsah

 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ    
                                                                                                                                            Datum vyvěšení:
Rozpočtové provizorium na rok 2018                                                                                      6.12.2017

ke stažení - Rozpočet na r. 2017                                                                                              10.3.2017

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019                                                                               10.3.2017

 Schválený závěrečný účet roku 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce           10.3.2017

   

 Rozpočet na r. 2016