Obsah

 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

                                                                                                                Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2019                                                          6.3.2019

 

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
Rozpočtové opatření č.1/2019 4. 4. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 14. 5. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 11. 6. 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 9. 7. 2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 5. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 8.10.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 15.11.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 11.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 13.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-21                           6.3.2019

Rozpočtové provizorium r. 2020                                                        10.12.2019

 

Schválený závěrečný účet r. 2018 a Výkaz  FIN 2018 a

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018                  21.5.2019