Obsah

 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

                                                                                                                Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2018                                                          21.2.2018

ke stažení - Schválený rozpočet na r. 2017                                         10.3.2017

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
Rozpočtové opatření č.1/2018 10.4.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018   3.5.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018   8.6.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018   3.7.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 9.10.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 2.11.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 6.12.2018

 

Rozpočtové opatření č. 8/2018   4.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-20                         21.2.2018

Rozpočtové provizorium r. 2019                                                              20.12.2018

Schválený závěrečný účet r. 2017 a Výkaz  FIN 2017 a

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017                  21.5.2018