Obsah

 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

                                                                                                                Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2019                                                          6.3.2019

 

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-21                           6.3.2019

Rozpočtové provizorium r. 2019                                                         20.12.2018

 

Schválený závěrečný účet r. 2017 a Výkaz  FIN 2017 a

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017                  21.5.2018