Obsah

                                                                                         Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2020                                                            3.3.2020

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  
Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-22                           3.3.2020

Rozpočtové provizorium r. 2020                                                         10.12.2019

 

Schválený závěrečný účet r. 2018 a Výkaz  FIN 2018 a

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018                  21.5.2019