Obsah

 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

                                                                                                                Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2018                                                          21.2.2018

ke stažení - Schválený rozpočet na r. 2017                                         10.3.2017

Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
Rozpočtové opatření č.1/2018 10.4.2018
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-20                         21.2.2018

Schválený závěrečný účet roku 2016 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce      10.3.2017