Obsah

                                                                                               Datum vyvěšení:
Schválený rozpočet na rok 2020                                       3.3.2020

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ  
Starostka obce provedla v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Bohaté Málkovice v souladu s ustanovením §16 odstavce 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření vyvěšemo
Rozpočtové opatření č. 1/2020   9.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 10.4.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020   7.7.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 18.8.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019 10.9.2020
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020-22                            3.3.2020

Rozpočtové provizorium r. 2020                                                         10.12.2019

 

Schválený závěrečný účet r. 2019 a Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2019 a
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019                                    26.5.2020