Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice

Poplatky, formuláře

Poplatník je povinen nahlásit vznik i zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů od vzniku nebo zániku
poplatkové povinnosti.

Poplatek za odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních odpadů  je stanoven na částku 400,- Kč na osobu a rok.
Poplatek je splatný do 30.6. příslušného roku
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Žádáme poplatníky o vyplnění přihlášky, která bude platná i pro další roky.

Přihláška komunální odpad TP (34.5 kB)     Přihláška komunální odpad - rekr. objekt (30.5 kB) 

Poplatek za psa

Místní poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců a poplatníkem je držitel psa.
Poplatek je splatný do 30. června příslušného roku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa: 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 75,- Kč,

Ohlášení psa (31.5 kB)               Potvrzení MS - lovecký pes (70.28 kB)


Místní poplatky jsou vybírány v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo je možné MP zaslat na účet obce Bohaté Málkovice u Komerční banky - číslo účtu: 16624731/0100.
Při úhradě místních poplatků se použije jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, za které se doplní rok, za který je místní poplatek hrazen. 

Poplatek za stočné 

Poplatek za stočné je stanoven 200 Kč na osobu za 1 rok, splatný do 30.6. příslušného roku. 

Poplatníkem je:      
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je  popsán v Obecně závazné vyhlášce číslo 03/2011.

Ostatní ceny

Hlášení v rozhlase                              50,- Kč

Dostupné služby v sídle úřadu (potřebné doklady):

 • Přihlášení k trvalému pobytu (doklad o prokázání totožnosti 50 Kč)
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (Návrh na zrušení TP 100 Kč/osoba)

       Návrh na zrušení údaje o místu TP (36.5 kB)

 • Ukončení trvalého pobytu na území ČR (Prohlášení o ukončení TP  100 Kč)
 • Ověřování podpisu (OP) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
 • Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče (OP nebo ŘP)
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů (OP)
 • Žádost o výpis z katastru nemovitostí
 • Žádost o výpis z obchodního rejstříku
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Konverze dokumentů

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/12 °C

Rychlý kontakt

Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice čp. 56
685 01 Bučovice
IČO: 00368750
Tel.: 517 358 823
E-mail: 
ou.bmalkovice@seznam.cz
ID datové schránky: uhvazut

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

čp. 125

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den muzeí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Název má tato obec podle Málka. Po moru v roce 1338 byla osada pustá. Na opuštěných gruntech se usazovali Němci, a tak byla osada nazvána Německými Málkovicemi. První zmínka o obci je z roku 1307, Ladislav z Málkovic je jmenován svědkem v listině z tohoto roku.

V roce 1667 až 1679 zde bylo 19 trvalých obyvatel, z toho jen 6 národnosti české, ostatní byli Němci. V roce 1834 již měly Málkovice 354 obyvatel, 55 domů a panský dvůr s ovčárnou a palírnou.

Živelní pohromy v obci - dne 9. února roku 1836 během 2 hodin vyhořelo 21 usedlostí a 4 stodoly. V roce 1831 byla v obci cholera, od 8. listopadu do 7. prosince zemřelo 35 osob a v roce 1851 na tuto chorobu zemřelo 12 osob. Dne 20. srpna 1889 se strhla nad Málkovicemi bouře, při které bylo velké krupobití. Tyto kusy ledu otloukly omítky na domech, vybily okna i s rámy.

V roce 1889 byla v Málkovicích vystavěna jednotřídní škola, která byla 24. listopadu 1889 vysvěcena. V roce 1912 došlo k jejímu rozšíření na dvojtřídní.