Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. 89/2012 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a nař. vlády č. 495/2004 Sb.
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách a prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 134/2016 Sb.o veřejných zakázkách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • vyhl. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.zák. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.zák. o střetu zájmů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními na www stránkách obce v záložce §106/99 Sb. v menu „Vyhlášky“. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

  Úplné znění zákonů lze získat také např. na www.sagit.cz

   

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/12 °C

Rychlý kontakt

Obec Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice čp. 56
685 01 Bučovice
IČO: 00368750
Tel.: 517 358 823
E-mail: 
ou.bmalkovice@seznam.cz
ID datové schránky: uhvazut

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

čp. 125

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den muzeí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Název má tato obec podle Málka. Po moru v roce 1338 byla osada pustá. Na opuštěných gruntech se usazovali Němci, a tak byla osada nazvána Německými Málkovicemi. První zmínka o obci je z roku 1307, Ladislav z Málkovic je jmenován svědkem v listině z tohoto roku.

V roce 1667 až 1679 zde bylo 19 trvalých obyvatel, z toho jen 6 národnosti české, ostatní byli Němci. V roce 1834 již měly Málkovice 354 obyvatel, 55 domů a panský dvůr s ovčárnou a palírnou.

Živelní pohromy v obci - dne 9. února roku 1836 během 2 hodin vyhořelo 21 usedlostí a 4 stodoly. V roce 1831 byla v obci cholera, od 8. listopadu do 7. prosince zemřelo 35 osob a v roce 1851 na tuto chorobu zemřelo 12 osob. Dne 20. srpna 1889 se strhla nad Málkovicemi bouře, při které bylo velké krupobití. Tyto kusy ledu otloukly omítky na domech, vybily okna i s rámy.

V roce 1889 byla v Málkovicích vystavěna jednotřídní škola, která byla 24. listopadu 1889 vysvěcena. V roce 1912 došlo k jejímu rozšíření na dvojtřídní.